Miesten tasa-arvo ry:n tapaaminen tasa-arvoministeri Juha Rehulan kanssa 7.2.201711.2.2017 Ei kommentteja

 

 

Miesten tasa-arvo ry:n edustajat tapasivat tasa-arvoministeri Juha Rehulan 7.2.2017

 

 

Miesten tasa-arvo ry:n kolme kärkiteemaa 8.2.2017

 

 

Poikien huonompi koulumenestys ja nuorten miesten syrjäytyminen

 

 

Joka kahdeksas peruskoulun päättävistä pojista ei osaa lukea ja kirjoittaa kunnolla. Pisa-tutkimuksissa poikien ja tyttöjen väliset erot ovat OECD-maiden suurimmat, ja tilanne on poikien kannalta vain mennyt vuosi vuodelta huonompaan suuntaan. Korkeakoulutuksen saavat miehet ovat pahasti aliedustettuja. Nuorten miesten osuus syrjäytyneistä on sitä vastoin huomattava: viidennes 20-25-vuotiaista ei opiskele tai käy töissä.

 

Koulutuksen pitäisi edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta Suomessa se vähentää sitä. Poikien ja miesten potentiaali jää hyödyntämättä ja koulutukseen kohdistetut resurssit valuvat hukkaan. Tämä ei ole ongelmallista vain tasa-arvon kannalta, vaan myös valtava tappio kansantaloudellemme. Inhimillisistä tappioista puhumattakaan.

 

Koulutuksessa on huomioitava paljon nykyistä paremmin poikien ja miesten toiveet ja tarpeet. Samalla vaatimustasoa on nostettava nykyisestä ja oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu varmistettava. Konkreettisia keinoja poikien koulumenestyksen parantamiseksi olisivat mm. säännöllisen välituntiliikunnan ja miesopettajien määrän lisääminen.

 

 

Miehiä koskevasta asevelvollisuudesta tasa-arvoiseen kansalaispalvelukseen

 

 

Vain miehiä koskeva asevelvollisuus on yksi tärkeimmistä tasa-arvo-ongelmista Suomessa. Perustuslaissa taattu yhdenvertaisuus lain edessä ei meillä toteudu. Nykyistä järjestelmää on puolusteltu perinteillä, mutta perinteet eivät oikeuta sukupuolisyrjintää.

 

Muissa Pohjoismaissa maanpuolustusta kehitetään eteenpäin tasa-arvoisesti. Norjassa on jo siirrytty tasa-arvoiseen asevelvollisuuteen ja Ruotsi seuraa pian perässä. Suomi voisi ottaa oppia naapurimaistaan. Tasa-arvoinen maanpuolustusjärjestelmä on uskottava, tehokas ja moderni. Silloin saadaan motivoituneimmat ja parhaat voimat oikeisiin tehtäviin ja koko kansa maanpuolustuksen käyttöön.

 

 

Miesjärjestöjen resurssit ja vaikutusmahdollisuudet

 

 

Miesjärjestöt toimivat vapaaehtoispohjalta pelkkien jäsenmaksujen turvin. Toisin kuin naisjärjestöjä, miesjärjestöjä ei tueta verovaroin. Resurssien rajallisuus rajoittaa miesjärjestöjen toimintaa ja aktiivisuutta sekä heikentää niiden vaikutusmahdollisuuksia. Tämä näkyy tasa-arvopolitiikan naisasiakeskeisyytenä. Miesten oikeudet ja ongelmat eivät saa ansaitsemaansa huomiota, kun kukaan ei ole niitä aktiivisesti nostamassa esiin. Miesjärjestöt on myös varsin pitkälti suljettu tasa-arvopolitiikan valmistelun ulkopuolelle. Tasa-arvotilaisuuksissa ja -elimissä miesjärjestöjen edustus on myös jäänyt olemattomaksi. Esimerkiksi Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE:n) miesjaostossa naisjärjestöillä on vahvempi edustus kuin miesjärjestöillä.

 

 

Miesten tasa-arvo ry:n tasa-arvopalkinnot 201629.1.2017 Ei kommentteja

 

 

Miesten tasa-arvo ry:n hallitus on päättänyt, että yhdistys palkitsee sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä erityisesti ansioituneen toimijan tai ansioituneet tahot vuosittain jaettavalla tasa-arvopalkinnolla. Vuoden 2016 tasa-arvopalkinnot Miesten tasa-arvo ry antaa miehiin kohdistuvaa parisuhdeväkivaltaa tutkineelle ja esiin nostaneelle Kati Federleylle sekä pitkän linjan linjan tasa-arvotutkijalle ja -kirjoittajalle Henry Laasaselle. Virallinen palkintoseremonia järjestetään tasa-arvon päivänä 19.3.2017 Helsingissä (tarkemmat tiedot tapahtumasta julkistetaan myöhemmin). Molemmat palkitut tulevat pitämään palkintotilaisuudessa esityksen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

 

Miesten tasa-arvo ry onnittelee palkittuja!

 

 

Palkintojen perustelut

 

 

Kati Federley on tehnyt arvokasta pioneerity√∂t√§ nostamalla esiin miehiin parisuhteissa kohdistuvaa v√§kivaltaa. H√§nen ansiokas hoitotieteen alan pro gradu – tutkielmansa: ”Miesten kokemuksia naisten tekem√§st√§ parisuhdev√§kivallasta” (1) ja sen saama mediahuomio (2,3) nosti selke√§ll√§ ja selv√§sanaisella tavalla esille vuoden 2016 aikana naisten miehiin kohdistaman v√§kivallan kirjoa t√§m√§n p√§iv√§n Suomessa. Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumisen n√§k√∂kulmasta on ensisijaisen t√§rke√§√§, ett√§ erilaiset tiedon tuottamisen katvealueeseen j√§√§neet aihealueet tulevat valaistuksi ja t√§t√§ kautta uudenlaisen huomioinnin kohteeksi. Federleyn aihealueen esillenostojen voidaan n√§hd√§ my√∂s suoraan palvelevan yksitt√§isi√§ ihmisi√§, joiden kokemuksien julkitulolle on nyt aiempaa parempi yhteiskunnallinen hyv√§ksynt√§.

 

 

Henry Laasanen on pitk√§√§n ollut n√§kyvin yksitt√§inen toimija Suomessa miesn√§k√∂kulmaisen tasa-arvoj√§sennyksen tuottajana. H√§nen jo 15 vuoden ajan tuottamansa yleistajuiset tekstit ovat tarjonneet monille mahdollisuuden kiinnostua tasa-arvokysymyksist√§ tavalla, joka on kyseenalaistanut vakiintuneen n√§kemyksen tasa-arvosta vain naisasiana. Tuomalla esiin potentiaalisia miesten tasa-arvo-ongelmia (4) on Laasanen haastanut my√∂s suomalaista tasa-arvopolitiikkaa. Suomalaisen miesasialiikkeen kehittymiselle Laasasen merkityst√§ on vaikea yliarvioida. Vuoden 2016 aikana Laasasen n√§kyvimm√§t ulostulot ovat tapahtuneet h√§nen artikkeleihinsa kokoelmateoksessa ‚ÄĚEp√§neutraali sukupuolikirja‚ÄĚ (5) liittyen. Osin tasa-arvoteemaan kytkeytyen, mutta my√∂s omana aihealueenaan, Henry Laasanen on esitt√§nyt sosiologista valta-analyysi√§ niin sanotuista ‚ÄĚheteroseksuaalisista pariutumismarkkinoista‚ÄĚ kirjassaan ‚ÄĚNaisten seksuaalinen valta‚ÄĚ (6). Kirjassa esitelt√§vill√§ ajatuksilla on ollut merkitt√§v√§ vaikutus Suomessa aihealueesta k√§yt√§v√§√§n keskusteluun.

 

 

Miesten tasa-arvo ry

 

 

Miesten tasa-arvo ry on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa miesten tasa-arvo-ongelmiin keskittyen. Tämä tarkoittaa miehiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän poistamista ja sitä, että miesten ongelmiin kiinnitetään yhtä suurta huomiota, kuin naisten ongelmiin. Tasa-arvolla tarkoitamme sitä, että ihmisillä on, sukupuolesta riippumatta, oltava yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla elämänalueilla.

 

 

________________________

 

 

Lähteet:

 

 

1 https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98740/GRADU-1458733112.pdf

 

2 http://www2.uta.fi/ajankohtaista/uutinen/naisten-parisuhdevakivalta-ahdistaa-miehia

 

3 http://www.aviisi.fi/2016/06/gradu-graduni-muuttaa-edes-yhden-miehen-elamaa-tyo-kannatti/

 

4 http://publishing.yudu.com/Freedom/Aclt8/Laasasenlista/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fihmissuhteet.blogspot.fi%2F2008%2F05%2Flaasasen-lista.html

 

5 http://www.suomenperusta.fi/wp-content/uploads/2016/10/Ep%C3%A4neutraali-sukupuolikirja-pdf.pdf

 

6 https://fi.wikipedia.org/wiki/Naisten_seksuaalinen_valta

 

Miesten tasa-arvo ry:n avoin kirje Helsingin Sanomien päätoimittajalle Kaius Niemelle8.12.2016 Ei kommentteja

 

 

Hyvä Kaius Niemi,

 

 

Helsingin Sanomien p√§√§kirjoituksessa 17.11 ”Naisia johtopaikoille – ilman kiinti√∂it√§” v√§ititte lasikaton olevan tiukassa ja ett√§ ”vaikka naiset ovat keskim√§√§rin koulutetumpia kuin miehet, yritysten ylin johto valitaan edelleen vain sopivimpien miesten joukosta”. Samana p√§iv√§n√§ MTV uutisoi p√§√§aiheenaan poikien merkitt√§v√§sti tytt√∂j√§ huonommista arvosanoista, joiden professori Liisa Keltikangas-J√§rvinen arvioi liittyv√§n syv√§lle suomalaiseen kouluj√§rjestelm√§√§n juurtuneeseen tytt√∂j√§ suosivaan asenneongelmaan. Lehtenne ei ole t√§h√§n menness√§ huomioinut asiaa lainkaan, vaikka professorin mielest√§ kyseess√§ on ”Yhteiskunnan kannalta oikea ongelma”.

 

 

Keväällä päätoimittamanne lehti, Helsingin Sanomat, kertoi, että naisten lasikaton olemassaolo on tieteellisesti todistettu. Juttunne perustui nollatutkimukseen, jonka mukaan Ruotsissa naisia pitäisi olla yritysten johtoryhmissä enemmän varusmiesten psykologisissa testeissä nais- ja miesjohtajien hyvin menestyneiden veljien suhteen perusteella. Vaikka kyseessä oli tasa-arvosta kertova uutinen, tutkinta-aikana vain miehiä koskenutta asevelvollisuutta ei nähty tasa-arvo-ongelmana, vaikka se pakotti vertailemaan tutkittuja johtajia heidän veljiensä kautta, mikä ei ainakaan paranna tutkimuksen luotettavuutta.

 

 

HS ei ole koskaan tasa-arvon nimissä vaatinut naisten osuuden kasvattamista varusmiespalveluksessa, vaikka se on useasti tuonut julki huolensa naisten pienestä osuudesta johtavilla paikoilla. Lehtenne ei ole kyennyt löytämään luonnollisia syitä naisjohtajien pieneen määrään ja naisten lasikattoon, vaikka naisten reserviupseerikoulutuksen 20-vuotisjuhlissa haastatellut johtajanaiset kertoivat hyötyneensä armeijan johtajakoulutuksesta.

 

 

Lauantaina 19.11 vietettiin Kansainvälistä miestenpäivää. Helsingin Sanomien lukijoilta merkkipäivä saattoi mennä täysin ohitse, sillä lehtenne ei huomioinut miestenpäivää millään muotoa. Melkoinen ero siihen mediasirkukseen, joka luodaan joka vuosi Kansainvälisen naistenpäivän ympärille.

 

 

Sunnuntaina 20.11 lehtenne jatkoi lasikattoteemalla julkaisten j√§lleen artikkelin naisjohtajista ‚ÄĚNaisia ja johtajia‚ÄĚ pelkk√§√§n sukupuoleen perustuen. Niin ik√§√§n Tampereesta oli tehty juttu ‚ÄĚT√§st√§ tehd√§√§n nyt numero‚ÄĚ siksi, ett√§ kaupunkia johtaa nainen. Puolitoista aukeamaa oli omistettu Minna Canthille ja Kaisa Korhoselle naisten alisteisen aseman teemalla jutussa ‚ÄĚKaksi radikaalia‚ÄĚ.

 

 

Yksi sukupuolittunut artikkeli oli tehty my√∂s miehist√§, mutta ei aivan yht√§ positiivisessa hengess√§. Jutussa ”Miehet, jotka rakentavat robottinaisia” kerrottiin, kuinka naistutkija Kathleen Richardsonin mielest√§ ne miehet, ”jotka haluavat t√§ydellisen vallan kumppaniinsa” ovat ongelmia ja ett√§ ”seksi koneiden kanssa ruokkii ihmisten pahimpia viettej√§, esineellist√§√§ naisia ja tukee k√§sityst√§ seksist√§ kauppatavarana”.

 

 

28.11. Lehtenne uutisoi fysiikan opiskelun vaikutuksesta yliopistopaikan saamiseen otsikolla ”Ainevalinnoilla on vaikutusta my√∂s sukupuolten tasa-arvoon – Pitk√§ll√§ lukiofysiikalla yhteys yliopistoon p√§√§syyn”. Vaikka kaikilla oppilailla on yht√§l√§iset mahdollisuudet valita omat oppiaineyhdistelm√§ns√§, HS n√§kee tasa-arvo-ongelman siin√§, ett√§ tyt√∂t valitsevat matemaattisten aineiden opiskelun poikia harvemmin. Sit√§, ett√§ jo nyt naiset ovat yliopistoissa yliedustettuna sukupuolena, ei ole katsottu aiheelliseksi kertoa.

 

 

Hyvä Kaius Niemi, sukupuolten tasa-arvo ei ole yhtä kuin feminismi. Suomessa medialla olisi työsarkaa esimerkiksi sukupuolten tutkimuksen vääristyneissä rakenteissa, nais- ja miesjärjestöjen julkisen rahoituksen täydellisessä epäsuhdassa tai vaikka terveydenhuollon kustannusten epätasa-arvoisessa jakautumisessa sukupuolten välillä. Tasa-arvokeskustelua pitäisi käydä siitä lähtökohdasta, että sukupuoliroolien syntyminen ei ole miesten syy, vaan seurausta historiallisesta ja kollektiivisesta tarkoituksenmukaisuudesta.

 

 

Helsingin Sanomien p√§√§toimittajana te allekirjoititte alkuvuonna vetoomuksen ”Luotettavan median puolesta”. Vetoomus oli ja on kannatettava, mutta sen pit√§isi my√∂s n√§ky√§ lehtenne uutissis√§ll√∂ss√§. Nyt toimituksessanne valitun linjan runnominen ja n√§in valikoituneen sis√§ll√∂n julkaiseminen tai julkaisematta j√§tt√§minen ei juuri eroa vetoomuksen allekirjoittamiseen kirvoittaneiden julkaisujen toiminnasta.

 

 

Opetusalan viranomaiset ja koulutuksen tuhottu tasa-arvo1.12.2016 Ei kommentteja

 

 

Tuoreen tutkimustiedon mukaan poikien taitotaso matemaattisissa ja muissa luonnontieteellisissä aineissa on suorastaan romahtanut suomalaisissa kouluissa. Sukupuolineutraaliutta /sensitiivisyyttä korostavat metodit, joiden nimeen etenkin Opetushallitus on viime vuosina vannonut, eivät näytä edistävän koulutuksen tasa-arvoisuutta, vaan päinvastoin ovat heikentäneet poikien oppimistuloksia ja koulumenestystä entisestään. Suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole varaa haaskata poikien osaamista ja potentiaalia tällä tavoin. Koulutusjärjestelmän on edistettävä sukupuolten välistä tasa-arvoa, ja taattava kaikille koululaisille riittävä taitotaso, jotta he voivat pärjätä työmarkkinoiden jatkuvasti kovenevassa kilpailussa.

 

 

Uudelleenarvioinnin sijasta Opetushallitus puskee h√§rk√§p√§isesti ep√§onnistunutta koulutuskokeiluaan eteenp√§in. Vastuu koulutuksen katastrofaalisesta tasa-arvotilanteesta sys√§t√§√§n t√§ysin kotien ja etenkin alaik√§isten pikkupoikien niskaan. Kuten koulutuksen kokeneet ammattilaiset ovat k√§yt√§nn√∂ss√§ saattaneet havaita, niin vaatimustason laskeminen entisest√§√§n ei ainakaan paranna tuloksia, eik√§ liioin lis√§√§ opiskelumotivaatiota. Koulutuksen perusteht√§v√§ on sen monilukuisilta ‚ÄĚkehitt√§jilt√§‚ÄĚ unohtunut mit√§ ilmeisimmin kokonaan. Se ei ole itsens√§ toteuttaminen, viihtyminen tai hauskanpito, vaan el√§m√§ss√§ tarvittavien, suorastaan v√§ltt√§m√§tt√∂mien, perustaitojen oppiminen. Mit√§ hy√∂ty√§ on vuosia kest√§v√§st√§ ja valtavia rahasummia maksavasta koulutusputkesta, jos sen p√§√§tt√§v√§t nuoret (miehet) eiv√§t osaa edes lukea tai kirjoittaa kunnolla? Mitk√§ ovat t√§llaisten nuorten mahdollisuudet p√§rj√§t√§ globaalitalouden ty√∂el√§m√§ss√§ tai informaatioyhteiskunnan el√§m√§ss√§ ylip√§√§t√§√§n?

 

 

Muutosvastarinta on vaikea ymmärtää, sillä poikien koulumenestystä ja koulutuksen tasa-arvoisuutta voitaisiin edistää varsin helposti, jos vain niin haluttaisiin. Tuoreen tutkimustiedon mukaan esimerkiksi säännöllisillä, ulkoilua ja liikuntaa sisältävillä, välitunneilla voitaisiin parantaa poikien koulumenestystä. Käytännössä viime vuosina koulujen välitunteja on vain harvennuttu, ja niitä vietetään pitkälti sisätiloissa istuskellen ja elektronisia laitteita näppäillen. Poikien kannustus ja kehuminen auttaisi myös, sillä tutkitusti poikia kehutaan selvästi vähemmän kuin tyttöjä jo varhaiskasvatuksessa, mikä näkyy myöhemmin motivaatiossa ja tuloksissa. Konkreettisia keinoja siis on tarjolla, mutta jostain syystä opetusalan viranomaisen asenne poikaystävällisemmän ja tasa-arvoisemman koulun luomista kohtaan on erittäin nihkeä.

 

 

Opetusalan viranomaisten viikon kruunaa uutinen, jonka mukaan opetus- ja kulttuuriministeri√∂ aikoo k√§ytt√§√§ verovaroja jakaakseen ensi kev√§√§n√§ jokaiselle peruskoulun yhdeks√§sluokkalaiselle ‚ÄĚMeid√§n kaikkien pit√§isi olla feministej√§‚ÄĚ – pamfletin, joka on puhtaasti feministist√§ poliittista propagandaa. Poikien koulumenestyksen parantamiseen ei siis l√∂ydy resursseja, eik√§ edes tahtoa, mutta t√§llaiseen yhden ideologian pakkosy√∂tt√§miseen lapsille niit√§ l√∂ytyy. Opetushallitus on perustellut t√§m√§n propagandateoksen jakamista mm. sill√§, ett√§ se lis√§isi monimuotoista keskustelua tasa-arvosta, mutta miten keskustelua edist√§√§ ylh√§√§lt√§p√§in annetun ‚ÄĚyhden ja oikean‚ÄĚ mielipiteen tyrkytt√§minen pakolla. Miss√§ on kriittisyys, miesn√§k√∂kulman huomioiminen ja eri√§v√§t mielipiteet? Ei koulutuksen k√§ytt√∂√∂n my√∂nnetyin verovaroin jaeta muutakaan poliittista tai ideologista materiaalia koululaisille.

 

 

Jos tälle linjalle lähdetään, on opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvon ja tasapuolisuuden nimissä tuettava ja levitettävä Miesten tasa-arvo ry:n tulevaa pamflettia koulutuksen tasa-arvo-ongelmista vastaavassa laajuudessa. Se on välttämätöntä monimuotoisen tasa-arvokeskustelun herättämiseksi, poikia syrjivän koululaitoksen tasa-arvo-ongelmien korjaamiseksi ja Suomen kansantalouden tulevaisuuden turvaamiseksi.

 

 

Kansainvälinen miestenpäivä (19.11.) kalenteriin19.11.2016 Ei kommentteja

 

 

Miesten tasa-arvo ry:n ja Gender Egalitarian Finland ry:n yhteinen esitys Kansainvälisen miestenpäivän lisäämisestä kalenteriin

 

 

ESITYS

 

 

Miesten tasa-arvo ry ja Gender Egalitarian Finland ry esittävät, että Helsingin yliopiston almanakkatoimisto lisäisi Kansainvälisen miestenpäivän (19.11.) kalenterin merkkipäiväksi.

 

 

PERUSTELUT

 

 

Kansainvälistä miestenpäivää vietetään vuosittain 19. päivä marraskuuta.

 

Kansainvälistä miestenpäivää vietetään sukupuolten välisen tasa-arvon ja miesten sekä poikien oikeuksien edistämiseksi. Päivän viettämisellä pyritään lisäämään tietoisuutta miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmista ja heihin kohdistuvasta syrjinnästä. Päivän tarkoituksen on edistää positiivista mieskuvaa ja huomioida miesten ansioita. Kansainvälistä miestenpäivää on vietetty ainakin 70:ssä eri maassa jo vuosia. Päivän viettoa on suunniteltu jo 1960-luvulla, mutta nykyiselle paikalleen päivä on vakiintunut vasta vähitellen. Päivän vietto on saanut alkunsa kansalaisjärjestöjen aloitteesta, mutta Trinidad ja Tobago oli ensimmäinen maa, jossa päivä on noteerattu kunnolla vuodesta 1999 lähtien, ja siitä lähtien päivän vietto on levinnyt ja vakiintunut. UNESCO:n taholta on osoitettu tukea kansainvälisen miestenpäivän viettämiselle. EU-maista Romania on toistaiseksi vienyt kansainvälisen miestenpäivän viettämisen pisimmälle säätämällä asiasta lain.

 

Kansainvälisen miestenpäivän lisääminen suomalaiseen kalenteriin on perusteltua tasa-arvosyistä. Kansainvälinen naistenpäivä on merkitty kalenteriin, joten sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja tasapuolisuuden sekä oikeudenmukaisuuden hengessä olisi myös miehet ja pojat syytä huomioida omalla merkkipäivällään Isänpäivä tai tasa-arvon päivä eivät sitä korvaa. Suomessakin miesten ja poikien oikeudet sekä tasa-arvo-ongelmat ovat jääneet, miesasialiikkeen jatkuvasta ja ansiokkaasta työstä huolimatta, hyvin vähäiselle huomiolle. Kansainvälisen miestenpäivän lisääminen suomalaiseen kalenteriin virallisena merkkipäivänä edistäisi omalta osaltaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tekisi oikeutetuksi nostaa esiin miesten ja poikien asioita nykyistä vahvemmin.

 

Kansainv√§lisen miestenp√§iv√§n vietto sopii suomalaisittain mainiosti marraskuulle, sill√§ Suomessa jo vuosia vietetty Miessakit ry:n johdolla marraskuussa miesten viikkoa ja Tampereella miesp√§ivi√§. Kansainv√§lisesti marraskuussa miesasia on esill√§ esimerkiksi eturauhassy√∂v√§n vastaiseen ty√∂h√∂n varoja ker√§√§v√§n ja sy√∂p√§tietoisuutta edist√§v√§n Movember-kampanjan kautta. Isossa-Britanniassa on puolestaan Kansainv√§lisen√§ miestenp√§iv√§n√§ keskitytty mm. ainakin kehittyneiden maiden ongelmaksi nousseisiin miesten itsemurhiin (n. 80 % itsemurhista tekev√§t miehet). Kansainv√§lisen miestenp√§iv√§n nime√§minen viralliseksi merkkip√§iv√§ksi my√∂s Suomessa t√§ydent√§isi t√§t√§ kokonaisuutta hyv√§ll√§ tavalla ja olisi Suomi 100 -juhlavuoden teeman, ‚ÄĚYhdess√§‚ÄĚ, hengen mukaisesti tuomassa maahamme yhdenvertaisuutta merkkip√§ivien viettoon.

 

 

Isänpäivä 201613.11.2016 Ei kommentteja

 

 

Suomen lainsäädännön mukaan isänpäivä ei ole virallinen liputuspäivä, mutta äitienpäivä on. Isänpäivän muuttamiseksi viralliseksi liputuspäiväksi on nyt käynnistetty kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2191. Miesten tasa-arvo ry tukee aloitetta ja sen tavoitetta.

 

 

MTA ry on vaatinut isänpäivän muuttamista viralliseksi liputuspäiväksi jo vuosia. Sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisen vanhemmuuden edistäminen edellyttää sitä, että isyyttä ja isiä kunnioitetaan siinä missä äitiyttä ja äitejäkin. Vähempään ei pidä, eikä voida, tyytyä.

 

 

Nykytilanteen on yritetty puolustella l√§hinn√§ perinteisiin vedoten. T√§llainen perustelu ei ole vakuuttava, sill√§ kuten kansalaisaloitteen perusteluissa todetaan: ‚ÄĚNykyinen asiantila, jossa vain toisen sukupuolen vanhemmuutta, √§itiytt√§, arvostetaan virallisella liputusp√§iv√§ll√§, on seurausta perinteest√§. Yksin perinne ei kuitenkaan tee oikeutetuksi mit√§√§n asiantilaa, varsinkaan siihen liittyess√§ muita oikeudellisia arvoja kuten tasa-arvoisuus. Perinne ei ole oikeusperuste, tasa-arvoisuus on oikeusperuste, ja n√§iden kahden kohdatessa ensimm√§isen tulee v√§isty√§ j√§lkimm√§isen tielt√§. Historiassa on esimerkkej√§ t√§llaisesta.‚ÄĚ

 

 

Tasa-arvon on toteuduttava myös ansioituneiden isien ja äitien valtiollisessa palkitsemisessa. Nykyinen käytäntö on isiä ja miehiä syrjivä, sillä ansioituneita isiä ei Suomessa palkita samassa laajuudessa ja samalla tasolla kuin äitienpäivänä palkitaan ansioituneita äitejä. Syrjivällä palkitsemisella valtiovalta, maan ylintä johtoa myöten, ylläpitää vanhentuneita, kahlitsevia sukupuolirooleja ja käsitystä äidin kasvatusvastuun ensisijaisuudesta. Isien todellinen merkitys kasvattajina jää vaille ansaitsemaansa tunnustusta.

 

 

HPV-rokotteen puuttuminen pojilta ja muut yleiset vääristyneet asenteet poikien ja miesten terveydenhuollossa9.11.2016 Ei kommentteja

 

 

Helsingin Sanomien (HS 2.9.2016) mukaan my√∂s teinipojille saatetaan pian jakaa kohdunkaulan sy√∂p√§√§ ehk√§isev√§√§ HPV-rokotetta ‚Äď taustalla viruksen yhteys moniin sy√∂piin. Artikkelissa haastateltu THL:n ylil√§√§k√§ri Tuija Leino toteaa: ‚ÄĚNyt kun tytt√∂jen rokotekattavuutta tuntuu olevan vaikea saada ylemm√§ksi, poikien rokottaminen tulee houkuttelevammaksi. Poikia rokottamalla saataisiin my√∂s osa tytt√∂jen tautitaakasta pois.‚ÄĚ

 

 

Lis√§ksi artikkelissa mainitaan, ett√§ ‚ÄĚTHL:ssa on laskettu, ett√§ jos tyt√∂ist√§ 80 prosenttia ja pojista 40 prosenttia rokotetaan, se vastaa tyt√∂ill√§ 90 prosentin rokotekattavuutta‚ÄĚ. Artikkeli jatkuu edelleen, ‚ÄĚKun tyt√∂ilt√§ saatiin yksi annos pois, siin√§ s√§√§styy my√∂s rahaa. Nyt poikien ohjelma ei ole en√§√§ niin kallis. Rokotteen hintakin on tullut alas, Leino sanoo.‚ÄĚ Artikkeli jatkuu samalla linjalla, ‚ÄĚSuomessa THL tekee syksyll√§ alustavia selvityksi√§ poikien rokottamisesta. Leinon mukaan rokottamalla vain tyt√∂t virusta ei pystyt√§ h√§vitt√§m√§√§n. Virus j√§√§ kiert√§m√§√§n, koska pojat levitt√§v√§t sit√§ ja virus l√∂yt√§√§ porukasta rokottamattomat tyt√∂t. My√∂s homomiehet levitt√§v√§t virusta keskuudessaan, Leino sanoo. Nyt rokotustaakka j√§√§ t√§ysin tyt√∂ille, vaikka siit√§ molemmat sukupuolet hy√∂tyv√§t. Viruksista ei tulla p√§√§sem√§√§n eroon n√§ill√§ rokotuskattavuuksilla ja ilman poikia.‚ÄĚ

 

 

Miesten tasa-arvo ry:n ja Gender Egalitarian Finland ry: kannanotto 8.9.2016

 

 

HPV-rokote ei ole pelk√§st√§√§n kohdunkaulansy√∂p√§√§ ehk√§isev√§, kuten HS 2.9.2016 otsikko antaa harhaanjohtavasti ymm√§rt√§√§, vaan ‚ÄĚHPV:n aiheuttamat sy√∂v√§t muodostavat jopa 5 % kaikista miesten sy√∂vist√§. Se, ett√§ yli 90 %:lta kaikkien sy√∂p√§vaarallisten HPV-tyyppien aiheuttamilta infektioilta suojaavat HPV16/18 kaltaisia partikkeleita sis√§lt√§v√§t rokotteet todenn√§k√∂isesti est√§v√§t n√§m√§ miesten sy√∂v√§t on t√§rkein syy sille miksi poikien kannattaa ottaa HPV-rokote.‚ÄĚ

 

 

Lis√§ksi suomalaisten miesten elinik√§ on pohjoismaisten lyhyin, eli 77,5 vuotta. Naisten terveydenhuoltoon k√§ytettiin 46 % enemm√§n varoja (v. 2002) kuin miesten terveydenhoitoon (STM 2006, 81). Miesten elinajanodote on noin 7 vuotta naisten elinajanodotetta matalampi. Kansainv√§lisesti luotettavien l√§hteiden mukaan miehill√§ on korkeampi riski kuolla sy√∂piin kuin naisilla. Silti naisten sy√∂p√§tutkimuksiin ja hoitoihin on selv√§sti enemm√§n resursseja. T√§n√§ p√§iv√§n√§ puhutaan jo kansainv√§lisestikin miesten ‚ÄĚcancer gender gap‚ÄĚ:sta.

 

 

Sukupuolten välisten terveyserojen poistaminen ja miesten eliniän nostaminen edellyttäisi aivan erityistä panostamista miesten ja poikien terveydenhuoltoon. Mihinkään erityistoimiin juuri miesten terveydenedistämiseksi ja eliniän nostamiseksi Suomessa ei kuitenkaan ole koskaan ryhdytty. Tasaarvopoliittisissa ohjelmissa tätä tasa-arvo-ongelmaa ei yleensä edes mainita. Nyt resurssit loppuvat aina kesken, kun nousee esille ajatus poikien ja miesten terveyteen panostamisesta. Yhteisillä verovaroilla tuetaan ensisijaisesti naisten ja tyttöjen terveydenhuoltoa, mikä on selvää sukupuolisyrjintää. Vuonna 2002 naisten terveydenhuoltoon käytettiin varoja jopa 42 prosenttia enemmän kuin miesten. Rahaa siis on, mutta miehille sitä ei jostain syystä liikene. Tasa-arvolle ja terveydelle osataan meillä asettaa tarkka ja tiukka hintalappu heti, kun on kysymys miehistä.

 

 

Jos miesten ja poikien terveysongelmista puhutaan, pääpaino on aina miesten ja poikien omassa vastuussa ja terveellisten elämäntapojen noudattamisessa. On tietysti totta, että terveellisiä elämäntapoja noudattamalla voi vähentää sairastumisen riskiä, mutta tämä pätee yhtä lailla naisten ja tyttöjenkin kohdalla. Siitä huolimatta naisten ja tyttöjen terveydenhuoltoa ei vain kuitata moraalisaarnoilla, vaan heille tarjotaan aktiivisesti ja verovaroin terveyspalveluja. On syöpäseulontoja ja on HPV-rokote, eli ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa sairauksiin, joihin sairastumisen riski on tutkitusti kiinni juuri elintavoista.

 

 

Helsingin Sanomissa haastatellun THL:n ylilääkärin puheista saa väistämättä sen kuvan, että poikien ja miesten terveydenhuolto nähdään THL:ssä tarpeelliseksi vain silloin, kun siitä on hyötyä tytöille ja naisille, tai heidän terveytensä on uhka tyttöjen ja naisten terveydelle. Poikien ja miesten terveydenhuolto ja elinajanodotteen nostaminen naisten tasolle ei näytä olevan terveydenhuoltojärjestelmälle ihmisoikeus- tai tasa-arvoasia. Virheellinen asenne näkyy konkreettisesti tässä poikien HPV-rokotteen saamattomuudessa.

 

 

Lähteet:

 

 

________________________________________

 

 

1 http://www.hs.fi/kotimaa/a1472782944848 2 http://www.rokotiitus.net/hpv_rokotetutkimus/osallistuminen/pojat.html 3 http://yle.fi/uutiset/vaitos_hpv-rokote_pitaisi_antaa_myos_pojille/7121468 4 http://www.hs.fi/elama/a1405911991874 5 http://www.miestentasa-arvo.fi/ongelmat.php 6 http://www.webmd.com/cancer/news/20110712/men-have-higher-cancer-death-rates-than-women

 

 

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee Ville Niinistön seksistiset vihapuheet7.9.2016 Ei kommentteja

 

 

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö syyttää tuoreessa kirjoituksessaan suomalaisia miehiä naisten seksuaalisesta häirinnästä ja vaatii, että suomalaisten miesten olisi muutettava tapojaan. Niinistö siis kylmästi leimaa kaikki suomalaiset miehet ahdistelijoiksi muutamien yksilöiden (väitettyjen) tekojen vuoksi. Kuitenkin vielä viime vuoden lopulla Ville Niinistö tuomitsi yhdessä muiden eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa kokonaisten kansanryhmien leimaamisen yksilöiden tekojen perusteella ja vastusti vihanlietsontaa sosiaalisessa mediassa. Ville Niinistön toiminta on malliesimerkki politiikassa vallitsevasta kaksinaismoralismista ja miesvihamielisen seksismin yleisyydestä Suomessa.

 

 

Puheenjohtaja Ville Niinistön ulostulo on miesvihamielistä, seksististä vihapuhetta. Kollektiivinen syyllistäminen loukkaa syvästi suomalaisten miesten suurta enemmistöä, joka ei ole koskaan ahdistellut ketään. Eikä miehillä ole mitään kollektiivista vastuuta toisten miesten tekemisistä, vaan Suomessa jokainen vastaa vain omista tekemisistään, kuten länsimaisessa oikeusvaltiossa pitääkin. Toisin kuin Niinistö kuvittelee, suomalaisilla miehillä ei ole mitään sukupuolten välistä tasa-arvoa vastaan, kunhan se vain koskisi myös heitä itseään. Nyt niin ei ole, vaan miehiin kohdistuva sukupuolisyrjintä on meillä kirjattu lakiin asti. Miesten ja poikien huono-osaisuus näkyy kaikilla hyvinvointimittareilla selvästi, mutta suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa miesten tasa-arvo-ongelmiin ei edelleenkään pureuduta. Eikä kansanedustaja Ville Niinistö, valta-asemastaan huolimatta, ole tehnyt mitään tämän epätasa-arvon kitkemiseksi.

 

 

Vaikeistakin asioista on aina voitava keskustella avoimesti, mutta keskustelun on oltava kaikkia osapuolia kunnioittavaa, asiallista ja rakentavaa. Ville Niinistön kirjoitus on populistista vihanlietsontaa, joka vain lisää vastakkainasetteluja ja mustamaalaa sekä loukkaa viattomia ihmisiä. Jos Niinistö olisi tehnyt vastaavanlaisen valheellisen ja loukkaavan yleistyksen naisista, hän olisi menettänyt puheenjohtajuutensa. Jos hän olisi leimannut jonkun etnisen vähemmistön yksilöiden tekojen perusteella, hän olisi pian oikeudessa syytettynä kiihotuksesta kansanryhmää kohtaan. Miehiin kohdistuvaa vihapuhetta ei pidä suvaita yhtään sen enempää.

 

 

Puheenjohtaja Niinist√∂ sivuuttaa kirjoituksessaan, tyypillisen feministin tavoin, miehiin kohdistuvan seksuaalisen h√§irinn√§n ja ahdisteluun syyllistyv√§t naiset. Miesuhrien kohtalo ei Niinist√∂√§ kiinnosta, sill√§ h√§nen mustavalkoisessa ja vastakkainasetteluille rakentuvassa kuplassaan naiset ovat aina viattomia uhreja ja miehet ainoastaan pahantekij√∂it√§. N√§m√§ ovat haitallisia stereotypioita, joita vastaan tasa-arvoty√∂ss√§ on aktiivisesti kamppailtava. Kuten tutkimukset ovat osoittaneet, miehiin kohdistuva ahdistelu tai naisahdistelijat eiv√§t ole marginaalisia ilmi√∂it√§. Esimerkiksi peruskoulussa jopa joka nelj√§s poika joutuu ahdistelun uhriksi. Mies- ja poikauhrit j√§√§v√§t vain helpommin piiloon, sill√§ heid√§n kynnyksens√§ hakea apua on korkeampi. Moni miesuhreista kokee, ettei heille edes ole apua tarjolla ja etteiv√§t viranomaiset ota heid√§n kokemuksiaan vakavasti. Ville Niinist√∂n ala-arvoiset kirjoitukset eiv√§t t√§t√§ tilannetta ainakaan paranna ‚Äď p√§invastoin.

 

 

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että kansanedustaja Ville Niinistön feministisine aatetovereineen on syytä päivittää tasa-arvokäsityksensä 2000-luvulle. Tasa-arvon on nyt, vihdoin ja viimein, koskettava miehiäkin. Miesten on kelvattava sellaisina kuin he ovat, ihan siinä missä naistenkin. Tasa-arvopolitiikassa on lopetettava miesten syyttely tasa-arvo-ongelmista, ja lähdettävä määrätietoisesti edistämään miesten oikeuksia tasavertaiselle tasolle naisten oikeuksien kanssa. Eikä miesten tarvitse liioin alistua seksistisen mustamaalauksen kohteeksi. Naisten sukupuoliperusteisen erityiskohtelun aika on kerta kaikkiaan ohi. Päättäjien ja viranomaisten on turvattava tasapuolisesti kaikkien seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Naiskeskeinen, miesuhrit ja naistekijät sivuuttava, sukupuolittaminen on hylättävä miehiä ja poikia sukupuolen perusteella syrjivänä.

 

 

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee jyrkästi Ville Niinistö seksistiset, miesvihaa lietsovat puheet. Miesten tasa-arvo ry vaatii Vihreitä irtisanoutumaan puheenjohtajansa kirjoituksista ja tuomitsemaan kokonaisten kansanryhmien leimaamisen. Miesten tasa-arvo ry myös haastaa kaikki tasa-arvon kannattajat protestoimaan miesvihaa vastaan (#eimiesvihalle).

 

 

Lehdistötiedote: Miesten tasa-arvo ry tuomitsee Ville Niinistön seksistiset vihapuheet Ei kommentteja

 

 

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö syyttää tuoreessa kirjoituksessaan suomalaisia miehiä naisten seksuaalisesta häirinnästä ja vaatii, että suomalaisten miesten olisi muutettava tapojaan. Niinistö siis kylmästi leimaa kaikki suomalaiset miehet ahdistelijoiksi muutamien yksilöiden (väitettyjen) tekojen vuoksi. Kuitenkin vielä viime vuoden lopulla Ville Niinistö tuomitsi yhdessä muiden eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa kokonaisten kansanryhmien leimaamisen yksilöiden tekojen perusteella ja vastusti vihanlietsontaa sosiaalisessa mediassa. Ville Niinistön toiminta on malliesimerkki politiikassa vallitsevasta kaksinaismoralismista ja miesvihamielisen seksismin yleisyydestä Suomessa.

 

 

Miesten tasa-arvo ry:n (MTA ry) puheenjohtaja Juuso Erno kommentoi: ‚ÄĚEduskuntapuolueiden puheenjohtajien julkilausuma oli hyvin perusteltu vetoomus asiallisen ja kaikkia kunnioittavan ilmapiirin ja keskustelukulttuurin puolesta. Nyt kuitenkin kansanedustaja Ville Niinist√∂ leimaa surutta kaikki suomalaiset miehet ala-arvoisella tyylill√§, joka t√§ytt√§√§ t√§ysin vihapuheen tunnusmerkist√∂n.‚ÄĚ ‚ÄĚVille Niinist√∂ on ilmeisesti k√§√§nt√§nyt takkinsa: nyt h√§n hyv√§ksyy kokonaisten kansanryhmien leimaamisen joidenkin yksil√∂iden tekojen perusteella‚ÄĚ, toteaa puheenjohtaja Erno. ‚ÄĚMiesten kollektiivinen syyllist√§minen on hedelm√§t√∂nt√§ seksismi√§. Tasa-arvoa on rakennettava yhteisty√∂ss√§ ket√§√§n leimaamatta ja kaikkia kuunnellen sek√§ kunnioittaen.‚ÄĚ, Erno korostaa.

 

 

Vihreiden Puheenjohtaja Niinist√∂ sivuuttaa kirjoituksessaan, tyypillisen feministin tavoin, miehiin kohdistuvan seksuaalisen h√§irinn√§n ja ahdisteluun syyllistyv√§t naiset. Kuten tutkimukset ovat osoittaneet, miehiin kohdistuva ahdistelu tai naisahdistelijat eiv√§t ole marginaalisia ilmi√∂it√§. Mies- ja poikauhrit j√§√§v√§t vain helpommin piiloon, sill√§ heid√§n kynnyksens√§ hakea apua on korkeampi. Moni miesuhreista kokee, ettei heille edes ole apua tarjolla ja etteiv√§t viranomaiset ota heid√§n kokemuksiaan vakavasti. Niinist√∂n ala-arvoiset kirjoitukset eiv√§t t√§t√§ tilannetta ainakaan paranna ‚Äď p√§invastoin.

 

 

MTA ry:n puheenjohtaja Juuso Erno kertoo, ett√§ monet miehet ovat ilmaisseet Niinist√∂n puheen loukanneen heit√§ syv√§sti. ‚ÄĚMTA ry:n riveiss√§ on monia miehi√§, jotka ovat itse joutuneet ahdistelun uhriksi. He pit√§v√§t t√∂rke√§n√§ sit√§, ett√§ heit√§ nyt syyllistet√§√§n ja heid√§n kokemuksiaan taas v√§h√§tell√§√§n, vain koska he ovat miehi√§.‚ÄĚ ‚ÄĚMiksi Ville Niinist√∂ v√§itt√§√§ kannattavansa tasa-arvoa, kun h√§n ei halua vastustaa miehiin kohdistuvaa v√§kivaltaa ja ahdistelua tasa-arvoisesti?‚ÄĚ, kysyy puheenjohtaja Erno ja jatkaa: ‚ÄĚNiinist√∂n linja on miehi√§ ja poikia sukupuolen perusteella syrjiv√§.‚ÄĚ

 

 

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee jyrkästi Ville Niinistö seksistiset, miesvihaa lietsovat puheet. Miesten tasa-arvo ry vaatii Vihreitä irtisanoutumaan puheenjohtajansa kirjoituksista ja tuomitsemaan kokonaisten kansanryhmien leimaamisen. Miesten tasa-arvo ry myös haastaa kaikki tasa-arvon kannattajat protestoimaan miesvihaa vastaan (#eimiesvihalle).

 

 

__________________________________________

 

Lähteet:

 

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/202352-puoluejohtajan-ulostulo-seksuaalisesta-hairinnasta-suomalaisten-miesten-tajuttava

 

http://www.hs.fi/mielipide/a1448681143099

 

http://yle.fi/uutiset/nuorten_kokema_seksuaalinen_vakivalta_yleista__tyttoja_ahdistellaan_netissa_poikia_harrastusten_parissa/7420898, http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/poikien-ahdistelija-on-usein-aikuinen-nainen/2056178, http://www.iltasanomat.fi/seksi-parisuhde/art-2000000559335.html

 

 

Yhteiskunnan mekanismit jarruttavat naisten etenemistä6.6.2016 Ei kommentteja

 

Helsingin Sanomien juttu ’Miesverkostot jarruttavat tasa-arvoa johtopaikoilla’ (HS talous 6.6.) syyllisti miehiä perusteetta.

 

Miestentasa-arvo ry:n mielestä yhteiskuntamme sukupuolirooleja vahvistavat mekanismit selittävät osaltaan miesten naisia suurempaa osuutta johtopaikoilla.

 

Merkittävin näistä on miesten asevelvollisuus, johon miehet vankeusrangaistuksen uhalla velvoitetaan ja jonka aikana miehet saavat johtajakoulutusta. Miesten kohdalla asevelvollisuus vaikeuttaa ja pidentää opintoja, naiset puolestaan jäävät vaille hyödyllisiäkin oppeja ja kokemuksia.

 

Niin kauan kuin lainsäädäntö ei ole sukupuolineutraalia, ei oikea tasa-arvo toteudu.